ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
91.ตรวจเข้มรถรับ-ส่งนักเรียนทุกคันรับเปิดเทอม

กรมการขนส่งทางบก ตรวจเข้มรถรับ-ส่งนักเรียนทุกคัน รับเปิดเทอม

อ่าน 111 ครั้ง
นครพนม ชื่อ - นามสกุล
สนง.ขนส่งจังหวัดนครพนม หน่วยงาน
23-05-2560 ลงวันที่