ข่าวประสัมพันธ์
215.เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ ในตำแหน่งนักวิชาการขนส่ง

ประกาศสำนักงานขนส่งจังหวัดนครพนม
เรื่อง รับสม้ครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ ในตำแหน่งนักวิชาการขนส่ง

 

 

อ่าน 119 ครั้ง
นครพนม ชื่อ - นามสกุล
สนง.ขนส่งจังหวัดนครพนม หน่วยงาน
25-06-2564 ลงวันที่