ข่าวประสัมพันธ์
205.ให้สิทธิผู้ที่เคยได้รับคิวในวันที่ 4-31 ม.ค. 64 เลือกจองคิวใหม่ผ่านแอปจองคิว DLT Smart Queue

ให้สิทธิผู้ที่เคยได้รับคิวในวันที่ 4-31 ม.ค. 64 เลือกจองคิวใหม่ผ่านแอปจองคิว DLT Smart Queue  

เพื่อเข้ามาดำเนินการด้านใบอนุญาตขับรถ

อ่าน 171 ครั้ง
นครพนม ชื่อ - นามสกุล
สนง.ขนส่งจังหวัดนครพนม หน่วยงาน
08-02-2564 ลงวันที่