ข่าวประสัมพันธ์
175.โดยที่ผู้ว่าฯ ขอให้ระงับการเดินรถโดยสารหมวด 2 (กรุงเทพ-นครราชสีมา) หมวด 3 (นครราชสีมา-ต่างจังหวัด) เป็นการชั่วคราวในสถานการณ์ฉุกเฉิน

อ่าน 143 ครั้ง
นครพนม ชื่อ - นามสกุล
สนง.ขนส่งจังหวัดนครพนม หน่วยงาน
12-04-2563 ลงวันที่