ข่าวประสัมพันธ์
173.การกักกันผู้ที่เดินทางเข้ามาในเขตราชอาณาจักรไทย ณ จุดผ่านแดนถาวรสะพานมิตรภาพ 3 (นครพนม-คำม่วน) พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558

อ่าน 135 ครั้ง
นครพนม ชื่อ - นามสกุล
สนง.ขนส่งจังหวัดนครพนม หน่วยงาน
05-04-2563 ลงวันที่