ประกาศ
122.ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างจุดให้บริการผ่านช่องทางการเลื่อนล้อต่อภาษี

ประกาศจังหวัดนครพนม

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างจุดให้บริการผ่านช่องทางการเลื่อนล้อต่อภาษี (Drive Thru for Tax) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 


 

อ่าน 113 ครั้ง
นครพนม ชื่อ - นามสกุล
สนง.ขนส่งจังหวัดนครพนม หน่วยงาน
23-08-2561 ลงวันที่