ประกาศ
118.ขายทอดตลาดแผ่นป้ายทะเบียนรถที่หมดความจำเป็นต้องใช้ในราชการ

ประกาศจังหวัดนครพนม

เรื่อง ขายทอดตลาดแผ่นป้ายทะเบียนรถที่หมดความจำเป็นต้องใช้ในราชการ


คลิก เอกสารแนบ

 

อ่าน 109 ครั้ง
นครพนม ชื่อ - นามสกุล
สนง.ขนส่งจังหวัดนครพนม หน่วยงาน
28-05-2561 ลงวันที่