ข่าวประสัมพันธ์
113. เริ่มแล้ววันแรกของ 7 แรก มาตรการเข้มข้นสร้างความปลอดภัยทางถนน

สำนักงานขนส่งจังหวัดนครพนม เริ่มแล้วมาตรการตรวจเข้มข้นสร้างความปลอดภัยทางถนน เดินหน้าสแกนรถโดยสารทุกคัน

fileupload/1/ข่าวที่ 7 เริ่มแล้ววันแรกของ 7 แรก มาตรการเข้มข้นสร้างความปลอดภ.pdf

อ่าน 130 ครั้ง
นครพนม ชื่อ - นามสกุล
สนง.ขนส่งจังหวัดนครพนม หน่วยงาน
04-01-2561 ลงวันที่