ประกาศ
102.ขายทอดตลาดแผ่นป้ายทะเบียนรถที่หมดความจำเป็นต้องใช้ในราชการ ณ วันที่ 20 กรกฎาคม 2560

ประกาศจังหวัดนครพนม

เรื่อง ขายทอดตลาดแผ่นป้ายทะเบียนรถที่หมดความจำเป็นต้องใช้ในราชการ

อ่าน 140 ครั้ง
นครพนม ชื่อ - นามสกุล
สนง.ขนส่งจังหวัดนครพนม หน่วยงาน
21-07-2560 ลงวันที่