วัน ศุกร์ วันที่ 25 เดือน กันยายน พ.ศ. 25631
     
     
     
ผู้บริหาร
นายยุทธนา อนันตเดโชชัย
ขนส่งจังหวัดนครพนม
แผนยุทธศาสตร์
   แผนยุทธศาสตร์กรมการข
   แผนงาน/โครงการฯ ประจ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร สำนักงานขนส่งจังหวัดนครพนม
   ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
   คู่มือศูนย์ GECC
ทำเนียบ
   กลุ่มวิชาการขนส่ง
   งานบริหารทั่วไป
   ฝ่ายตรวจสภาพรถ
   ฝ่ายใบอนุญาตขับรถ
   ฝ่ายทะเบียน
   ผู้บริหาร
   สาขาอำเภอธาตุพนม
เวลา/สถิติ

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


  ภาพกิจกรรม
 
วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง 1
 
 
ต้อนรับผู้ตรวจกระทรวงคมนาคม
 
 
ซักซ้อมความเข้าใจฯผู้ประกอบการ
 
 
Kick off กิจกรรม Big Cleaning Day
 
 
สขจ.นครพนม ตั้งจุดคัดกรองไวรัสโควิด-19 เพื่อวัดอุณ
 
 
โครงการนักเรียนรุ่นใหม่มีใบขับขี่ ประจำปี 2563 รุ่
 
โครงการสนามจราจรเสริมสร้างจิตสำนึกความปลอดภัย รุ่น
 
 
โครงการสนามจราจรเสริมสร้างจิตสำนึกความปลอดภัย รุ่น
 
 
โครงการนักเรียนรุ่นใหม่มีใบขับขี่ ประจำปี 2563 รุ่
 
 
โครงการนักเรียนรุ่นใหม่มีใบขับขี่ ประจำปี 2563 รุ่
 
 
โครงการนักเรียนรุ่นใหม่มีใบขับขี่ ประจำปี 2563 รุ่
 
ปลูกต้นไม้มีค่า ตามนโยบาย
 
ตรวจวัดควันดำรถราชการ ณ ศาลากลางจังหวัดนครพนม
 
วันเด็กแห่งชาติ ปี 2563
 
โครงการสนามจราจรเสริมสร้างจิตสำนึกความปลอดภัย รุ่น
 
โครงการสนามจราจรเสริมสร้างจิตสำนึกความปลอดภัย รุ่น
 
สขจ.นครพนมมอบหมายเจ้าหน้าที่จิตอาสาร่วมกิจกรรมพัฒน
 
ร่วมในพิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนชัยถ
 
ีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พ
 
ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล สมเด็จพระนา
 
โครงการ1จังหวัด1ถนนเฉลิมพระเกียรติ
 
พิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมง
 
พิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล
 
กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ "big cleaning d
 
ปั่นจักรยานชายโขงทุกวันอาทิตย์ 20 ก.ค 62
 
ร่วมกิจกรรมขุดลอกแหล่งน้ำสาธารณะของจังหวัดนครพนม
 
โครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้ประกอบการขนส่งด้วยรถโดยส
 
พิธีเปิดสถานีขนส่งผู้โดยสารอำเภอบ้านแพง
 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมตรวจเยี่ยม
 
Slide Picture
 
DRIVE THRU FOR TAX เลื่อนล้อต่อภาษี
 
มอบหมายเจ้าหน้าที่จิตอาสาพระราชทานปฏิบัติงานอำนวย
 
ร่วมอำนวยความสะดวกรับ-ส่งประชาชนที่เดินทางเข้าร่ว
 
รณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงงานพระราชพิ
 
สขจ.นครพนม มีจิตอาสาร่วมปฏิบัติงานกับผู้ตรวจการ เท
 
ผู้ว่าฯนครพนม นำคณะจิตอาสาและเจ้าหน้าที่ บริการและ
 
นายมานพ สุสิงห์ รองอธิบดีกรมทางหลวงชนบท พร้อมเจ้าห
 
รณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรา
 
ออกหน่วยเคลื่อนที่ร่วมกับจังหวัด อ.ศรีสงคราม วันที
 
ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันมาฆบูชา
 
บูรณาการตรวจควันดำรถส่วนราชการ
 
ตรวจวัดควันดำรถโดยสารประจำทาง ณ สถานีขนส่งผู้โดยสา
 
โครงการนักเรียนรุ่นใหม่มีใบขับขี่ ประจำปี 2562 รุ่
 
โครงการนักเรียนรุ่นใหม่มีใบขับขี่ ประจำปี 2562 รุ่
 
โครงการนักเรียนรุ่นใหม่มีใบขับขี่ ประจำปี 2562 รุ่
 
โครงการนักเรียนรุ่นใหม่มีใบขับขี่ ประจำปี 2562 รุ่
 
วันเด็กแห่งชาติ ปี 2562
 
รณรงค์ แยกก่อนทิ้ง
 
Bigcleaning Day สร้างความสวยงามในพื้นที่
 
คมนาคมร่วมใจ ปั่นชายโขงนครพนม
อ่านต่อ..
รายงานสถิติ
   สถิติประจำเดือน
   สถิติประจำปี
   สถิติตามไตรมาส 1 - 4
   สถิติย้อนหลัง 5 ปี
DLT eform (แบบฟอร์ม)
   แบบฟอร์มคำขอ
   การกักกันผู้ที่เดินท
   การดำเนินการด้านทะเบ
งบทดลอง
   งบทดลอง ปี 61
   รายละเอียดประกอบรายง
   งบทดลอง ปี 2560
แบบสำรวจความพึงพอใจ
   รายเดือน
   ไตรมาส
 
 
 
 
 
สำนักงานขนส่งจังหวัดนครพนม
เลขที่ 3 ถ.ศาลากลาง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครพนม
โทร./ โทรสาร 042 - 511 - 087 / 042 - 511 - 561
E-mail : nakhonphanom@dlt.go.th
ออกแบบและพัฒนาโดย
นายราชสัน ธิสุทอน E-Mail : Rashasanton@hotmail.com