วัน เสาร์ วันที่ 25 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 25651
     
     
     
ผู้บริหาร
นายยุทธนา อนันตเดโชชัย
ขนส่งจังหวัดนครพนม
แผนยุทธศาสตร์
   แผนยุทธศาสตร์กรมการข
   แผนงาน/โครงการฯ ประจ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร สำนักงานขนส่งจังหวัดนครพนม
   ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
   คู่มือศูนย์ GECC
ทำเนียบ
   กลุ่มวิชาการขนส่ง
   งานบริหารทั่วไป
   ฝ่ายตรวจสภาพรถ
   ฝ่ายใบอนุญาตขับรถ
   ฝ่ายทะเบียน
   ผู้บริหาร
   สาขาอำเภอธาตุพนม
เวลา/สถิติ

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


  รายการทั้งหมด
   207.ขายทอดตลาดแผ่นป้ายทะเบียนรถเก่าชำรุด
   204.ขายทอดตลาดแผ่นป้ายทะเบียนรถเก่าชำรุด
   164.เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
   163.เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยข้าราชการและปรับปรุงถนนและระบบระบายน้ำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
   149.การนำหมายเลขทะเบียนรถซึ่งเป็นที่ต้องการหรือเป็นที่นิยมของประชาชนสำหรับรถยนตนั่งส่วนบุคคลไมม่เกินเจ็ดคน(รย.1) ออกประมูลใหม่
   123.เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
   122.ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างจุดให้บริการผ่านช่องทางการเลื่อนล้อต่อภาษี
   119.จัดซื้อจัดจ้างสำหรับปรับปรุงห้องน้ำและหลังคาอาคาร สำนักงานขนส่งจังหวัด สาขาอำเภอธาตุพนม
   118.ขายทอดตลาดแผ่นป้ายทะเบียนรถที่หมดความจำเป็นต้องใช้ในราชการ
   107.สอบราคาจ้างปรับปรุงก่อสร้างรั้วและทาสีอาคานสำนักงานขนส่งจังหวัดนครพนม สาขาอำเภอธาตุพนม
   102.ขายทอดตลาดแผ่นป้ายทะเบียนรถที่หมดความจำเป็นต้องใช้ในราชการ ณ วันที่ 20 กรกฎาคม 2560
   55.ขายทอดตลาดแผ่นป้ายทะเบียนรถที่หมดความจำเป็นต้องใช้ในราชการ
[1]
รายงานสถิติ
   สถิติประจำเดือน
   สถิติประจำปี
   สถิติตามไตรมาส 1 - 4
   สถิติย้อนหลัง 5 ปี
DLT eform (แบบฟอร์ม)
   แบบฟอร์มคำขอ
   การกักกันผู้ที่เดินท
   การดำเนินการด้านทะเบ
งบทดลอง
   งบทดลอง ปี 61
   รายละเอียดประกอบรายง
   งบทดลอง ปี 64
   งบทดลอง ปี 2560
แบบสำรวจความพึงพอใจ
   รายเดือน
   ไตรมาส
 
 
 
 
 
สำนักงานขนส่งจังหวัดนครพนม
เลขที่ 3 ถ.ศาลากลาง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครพนม
โทร./ โทรสาร 042 - 511 - 087 / 042 - 511 - 561
E-mail : nakhonphanom@dlt.go.th
ออกแบบและพัฒนาโดย
นายราชสัน ธิสุทอน E-Mail : Rashasanton@hotmail.com